wyślij brief card
Wyślij

Audyty bezpieczeństwa

Audyty Bezpieczeństwa:

Kontrola zgodności z normami bezpieczeństwa dla sieci, infrastruktury, PCI DSS, urządzeń IoT i systemów SCADA.

Audyty bezpieczeństwa - sieci, infrastruktury, PCI DSS, urządzeń IoT, SCADA

Weryfikujemy zgodność zabezpieczeń systemów informatycznych w firmie. Audyty te obejmują analizę zgodności z normami branżowymi oraz rekomendacje dotyczące zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także w celu zachowania zgodności z przepisami.