wyślij brief card
Wyślij
Wróć do strony głównej

Standard WCAG 2.1 w walce z wykluczeniem cyfrowym

Standard WCAG 2.1 w walce z wykluczeniem cyfrowym

WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines,to wytyczne, których celem jest zapewnienie pełnej dostępności treści na stronach internetowych. Standard WCAG wskazuje, jak projektować strony www i aplikacje, aby osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (np. wzroku, słuchu czy ruchu), a także zaburzeniami w sferze poznawczej i percepcyjnej, mogły z nich korzystać bez ograniczeń. Dowiedz się, dlaczego warto dostosować witrynę do zasad WCAG i razem z nami spraw, by Twoja witryna przykuwała wzrok a przy tym nie sprzyjała wykluczeniu cyfrowemu! Obecnie obowiązujący standard, WCAG 2.1, opiera się przede wszystkim na czterech zasadach.

Filary dostępności WCAG 2.1:

  1. postrzegalności - dokładna widoczność contentu graficznego oraz czytelność, 
  2. funkcjonalności - pozwalającej na dostęp do zawartości strony niezależnie od posiadanych przez użytkownika narzędzi obsługi interfejsów (sama myszka lub jedynie klawiatura), 
  3. zrozumiałości - gwarantującej prostotę treści i przekazu,
  4. solidności, która w świetle prawa unijnego rozumiana jest jako kompatybilność i zgodność z obowiązującymi standardami HTML.

Dzięki temu, że coraz więcej firm dostosowuje się do standardu WCAG trudności, jakimi są nieczytelność treści lub niepełny dostęp do zawartości witryny znikają. Przyczynia się to nie tylko do wzrostu ruchu na stronie, ale również większego zaangażowania użytkowników. Wdrożenie standardu WCAG 2.1 może nawet wpłynąć na dotarcie do zupełnie nowej grupy odbiorców i wpływa na tworzenie środowiska, w którym każdy będzie mieć możliwość równego uczestnictwa w społeczeństwie, a dostęp do produktów czy usług nie będzie ograniczony.

WCAG 2.1 i jego wpływ na tworzenie nowoczesnego, inkluzywnego społeczeństwa

Dostosowanie witryn, aplikacji mobilnych i systemów informatycznych oraz akcesoriów wykorzystywanych do ich obsługi do standardów WCAG 2.1 z pewnością jest krokiem do otwarcia biznesu na zupełnie nową grupę odbiorców i jest kamieniem milowym w kierunku aktywnego udziału w tworzeniu inkluzywnej przestrzeni sieciowej. Mając na uwadze, że internet jest narzędziem ogólnodostępnym i często wykorzystywanym również przez osoby o dysfunkcjach wzroku lub słuchu oraz osoby żyjące z trudnościami ograniczającymi ich możliwości motoryczne warto zadbać o ich komfort celem nie tylko pozyskania nowych klientów, ale również w zakresie budowania pozytywnego wizerunku marki - jako dostępnej dla każdego. Zgodnie z danymi w Polsce w 2012 roku już 30% osób niepełnosprawnych korzystało z łącza internetowego, a w naszym kraju liczebność osób niepełnosprawnych wynosiła 5,5 mln - to nawet 1 560 000 zupełnie nowych odbiorców! Prawidłowe zaprojektowanie strony internetowej jest kluczowe dla wielu grup społecznych. 

Grupy docelowe WCAG 2.1:

  • osoby z ograniczoną widocznością lub niewidome, ponieważ Internet jest głównie medium wizualnym, osoby niewidome korzystają z oprogramowania do odczytywania tekstu lub generowania wersji w piśmie Braille'a. Osoby słabowidzące mogą korzystać z Internetu, gdy na stronach internetowych znajdują się ikony umożliwiające zmianę rozmiaru czcionki i kontrastu;
  • osoby niedosłyszące - istotne jest tutaj konwertowanie plików dźwiękowych na tekstowe;
  • osoby z zaburzeniami percepcji kolorów (daltonizm) - opcja serwisu dla osób z daltonizmem rozwiązuje problemy z czytelnością niektórych obszarów na stronie, włączając w to linki, itp.;
  • osoby z zaburzeniami motoryki - płynne odczytywanie informacji ze stron internetowych wymaga obsługi poprzez różne rodzaje manipulatorów, włączając w to klawiatury jednofunkcyjne. Prostym ułatwieniem jest stosowanie na stronie skrótów klawiszowych;
  • osoby z zaburzeniami poznawczymi (np. zespół Downa) - dostosowanie serwisów internetowych do percepcji tej grupy odbiorców, czyli uproszczenie tekstu, wyeliminowanie migających animacji, ikon i reklam.

Na kim ciąży obowiązek wdrożenia WCAG i co zmieni się w 2025 roku?

Obecnie wymóg stosowania standardów WCAG dotyczy szerokiego zakresu instytucji, w tym jednostek samorządu terytorialnego, budżetowych, urzędów miast, gmin i powiatów, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, agencji rządowych, domów kultury, żłobków i przedszkoli publicznych, szkół publicznych, szkół wyższych, ośrodków pomocy społecznej, sądów i prokuratur, jednostek policji, straży miejskiej, a także publicznych muzeów i galerii sztuki. Dotychczasowe przepisy (Unijną Dyrektywę 2016/2102 wdrożono w Polsce już w 2019 r. poprzez Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) narzucają zapewnienie dostępności cyfrowej instytucjom państwowym jednak wielkimi krokami nadchodzi przełom, czyli objęcie standardem WCAG 2.1 również prywatnego sektora usług.

Europejski Akt Dostępności a dostępność cyfrowa

Europejski Akt Dostępności (ang. European Accessibility Act, EAA) od 28 czerwca 2025 roku obejmie: transport pasażerski i związane z nim usługi, usługi audiowizualne, telekomunikacyjne, bankowe i finansowe, a nawet urządzenia tj.: komputery i smartfony. Dodatkowo Europejski Akt Dostępności wymagać będzie zapewnienia zgodności nie tylko witryn, ale również aplikacji mobilnych, systemów operacyjnych, mediów i rozrywki cyfrowej, edukacji, e-booków, serwisów umożliwiających zakup elektroniczny biletów, a przede wszystkim e-commerce. Przedsiębiorcy w wymienionych sektorach będą zobowiązani do dostosowania się do przepisów wynikających z Dyrektywy, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw, które są zdefiniowane jako firmy zatrudniające mniej niż 10 osób oraz o rocznym obrocie lub bilansie nieprzekraczającym 2 milionów euro.

Standard WCAG - Internet to przestrzeń dla każdego

Zasady WCAG zostały stworzone z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników stron internetowych, takich jak potrzeba powiększenia widoku, korzystanie z klawiatury zamiast myszy, otrzymywanie opisów obrazów dla osób niewidomych czy dostosowanie ustawień przeglądarki dla lepszej czytelności treści. Dzięki wdrożeniu tych zasad, treści internetowe stają się dostępne dla szerokiego grona osób o ograniczonych możliwościach poznawczych, spełniając ich potrzeby w dostępie do wiedzy, usług oraz produktów. Chociaż idea jest szczytna to uzyskanie pełnej zgodności witryny z obowiązującym standardem WCAG 2.1 nie należy do prostych poprawek na stronie.

Czy łatwo wdrożyć WCAG 2.1?

Standardy dostępności stron internetowych, ustalane są przez międzynarodowe Konsorcjum WWW (W3C), które to określają nie tylko interfejs, z którym styczność ma użytkownik podczas korzystania ze strony, ale również sposób pisania stron internetowych. Wiąże się to z tym, że do wdrożenia WCAG 2.1 niezbędne jest skorzystanie z pomocy specjalistów w zakresie projektowania stron internetowych. Wprowadzanie zmian zgodnie z tymi standardami może być przeprowadzane przez osobę lub zespół posiadający odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.

WCAG 2.1 - wtyczki na stronę internetową

Popularnym rozwiązaniem w zakresie tworzenia stron internetowych jest korzystanie z wtyczek pozwalających na poprawę funkcjonalności strony. Niestety w przypadku standardu WCAG 2.1 nie wystarczy jedynie zainstalować na gotowej stronie rozszerzenia umożliwiającego zmianę rozmiaru fontów czy kontrastu. Standardy WCAG obejmują wszystkie elementy strony internetowej i aplikacji, tj. treść, kod i sposób działania. Zamiast łamać głowę nad tym, czy Twoja witryna jest zgodna z przepisami, zaufaj specjalistom IMSET i zadzwoń do nas celem rozwiania wszelkich wątpliwości.

Podsumowanie

Standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) ma na celu zapewnić pełną dostępność treści internetowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Obecnie obowiązujący WCAG 2.1 opiera się na czterech zasadach: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i solidności. Wdrożenie WCAG 2.1 umożliwia dotarcie do nowej grupy odbiorców oraz przyczynia się do tworzenia inkluzywnego społeczeństwa cyfrowego.

Od 2025 roku Europejski Akt Dostępności (EAA) nałoży obowiązek stosowania standardów WCAG nie tylko na instytucje publiczne, ale również na przedsiębiorstwa z sektora prywatnego. Pełne dostosowanie witryny i aplikacji mobilnych do WCAG 2.1 wymaga skorzystania z pomocy specjalistów, ponieważ obejmuje wszystkie elementy, takie jak treść, kod i sposób działania. Wdrożenie standardów WCAG to krok w kierunku stworzenia otwartego i dostępnego dla wszystkich Internetu.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania WCAG 2.1

Co to jest WCAG? WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór międzynarodowych standardów dostępności cyfrowej opracowanych przez Konsorcjum W3C. Mają one na celu zapewnienie pełnego dostępu do treści internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Dlaczego warto wdrożyć standardy WCAG na stronie internetowej? Stosowanie standardów WCAG zwiększa dostępność witryny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, co pozwala dotrzeć do nowej grupy odbiorców. Ponadto przyczynia się to do tworzenia inkluzywnego, otwartego społeczeństwa cyfrowego oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Kto musi stosować standardy WCAG? Obecnie wymóg stosowania WCAG dotyczy szerokiego zakresu instytucji publicznych. Jednak od 2025 roku Europejski Akt Dostępności nałoży ten obowiązek również na przedsiębiorstwa z sektora prywatnego w różnych branżach, takich jak transport, usługi finansowe, e-commerce itp.

Czy wdrożenie standardu WCAG 2.1 jest trudne? Pełne wdrożenie WCAG 2.1 nie jest prostą sprawą i zwykle wymaga skorzystania z pomocy specjalistów, ponieważ obejmuje wszystkie elementy witryny, takie jak treść, kod i sposób działania. Pojedyncze wtyczki lub rozszerzenia nie wystarczą.

Jakie są główne zasady WCAG 2.1? WCAG 2.1 opiera się na czterech głównych zasadach: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości oraz solidności (kompatybilności).

Udostępnij:

Przeczytaj
również

Zobacz wszystkie
Dlaczego antywirus i firewall to za mało dla cyberbezpieczeństwa Twojej firmy?
Dlaczego antywirus i firewall to za mało dla cyberbezpieczeństwa Twojej firmy?
05.01.2024
W erze cyfrowej, dynamiczny rozwój technologii niesie za sobą wzrost zagrożeń cybernetycznych, co wymaga skutecznych metod zabezpieczeń zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej. Ochrona danych i systemów informatycznych jest niezbędna, a podstawowymi narzędziami w tym zakresie są programy antywirusowe i zapory sieciowe (firewall'e).
Czytaj więcej
Przechowywanie danych w chmurze – podstawowe informacje
Przechowywanie danych w chmurze – podstawowe informacje
02.01.2024
W obecnych czasach, gdy cyfryzacja wkracza w każdy aspekt działalności firm, coraz więcej organizacji decyduje się na przechowywanie swoich aplikacji i danych w chmurze. Jest to rozwiązanie oferujące wiele korzyści, takich jak łatwy dostęp do zasobów z dowolnego miejsca, możliwość efektywnej współpracy zdalnej oraz zmniejszenie potrzeby inwestycji w własną infrastrukturę IT.
Czytaj więcej